Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών Αλεξανδρείας

3 Απριλίου, 2014

Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών Αλεξανδρείας

Από την ίδρυση της από το Μέγα Αλέξανδρο το 331 π.Χ. και για 600 χρόνια, κυρίως όμως την περίοδο της βασιλείας των Πτολεμαίων, η Αλεξάνδρεια υπήρξε […]