Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών Αλεξανδρείας

Απρίλιος 3, 2014

Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών Αλεξανδρείας

Από την ίδρυση της από το Μέγα Αλέξανδρο το 331 π.Χ. και για 600 χρόνια, κυρίως όμως την περίοδο της βασιλείας των Πτολεμαίων, η Αλεξάνδρεια υπήρξε […]