Ιερολοχίτες

26 Νοεμβρίου, 2013

Μνημόσυνο πεσόντων

Στις 20 Οκτωβρίου 2013 κάτω από ένα θαυμάσιο αττικό ουρανό τα τρία συνεργαζόμενα σωματεία, ο ΣΑΕ, οι Παλ. Πολεμιστές και οι Έλληνες Αιγυπτιώτες της Κηφισιάς ετίμησαν […]