Η κα. Παπακώστα στην Πρεσβευτική Κατοικία

2 Ιουνίου, 2024

Η κα. Παπακώστα στην Πρεσβευτική Κατοικία

Σε πρόσφατη εκδήλωση στην Πρεσβευτική Κατοικία, που διοργάνωσε ο Πρέσβυς κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου στο πλαίσιο της Ομάδος Cleopatra, η Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού, […]