Ευγένιος Μιχαηλίδης

16 Μαΐου, 2013

Ευγένιος Μιχαηλίδης (1885-1975): ο «χαλκέντερος» αιγυπτιώτης λόγιος

Κατά κοινή ομολογία ο Ευγένιος Μιχαηλίδης έχει καθιερωθεί ως μια από τις πλέον σημαίνουσες προσωπικότητες της αιγυπτιώτικης λογιοσύνης. Τον διέκρινε μια αξιοθαύμαστη ιστορική συνείδηση που τον […]