Ελληνισμός

3 Ιανουαρίου, 2017

Τα Ελληνικά Σχολεία στην Αίγυπτο

Ο γνωστός ιστορικός του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού Νίκος Νικηταρίδης, μετά τις «Ελληνικές Κοινότητες» και τα «Ελληνικά Σωματεία» επανέρχεται με το 400σέλιδο βιβλίο των εκδόσεων Αγγελάκη «Τα Ελληνικά […]