Τα Ελληνικά Σχολεία στην Αίγυπτο

Ο γνωστός ιστορικός του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού Νίκος Νικηταρίδης, μετά τις «Ελληνικές Κοινότητες» και τα «Ελληνικά Σωματεία» επανέρχεται με το 400σέλιδο βιβλίο των εκδόσεων Αγγελάκη «Τα Ελληνικά Σχολεία στην Αίγυπτο», ένα βιβλίο που αναπτύσσει όσο το δυνατό συνοπτικότερα την ιστορική παρουσία των ελληνικών σχολών σε διάφορες πόλεις και πολίχνες της Αιγύπτου, μια παρουσία συνυφασμένη με τη γενικότερη ύπαρξη ελληνικών παροικιών και όχι κατ΄ ανάγκη επίσημων κοινοτικών σχηματισμών σ΄ αυτές.

Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός από τους τόπους δράσης τους, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες, ήτοι κοινοτικά, ιδιωτικά, σωματειακά και εκκλησιαστικά, ενώ το όλο πόνημα πλαισιώνεται από εκτενές παράρτημα με τους ευεργέτες των σχολών, τους σημαντικούς εκπαιδευτικούς αυτών, τα ελληνικά σχολικά βιβλία που εκδόθηκαν στη Χώρα του Νείλου, κ.ά., πλουσιότατο δε και σπάνιο είναι το εκτενές φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται.

Το εξαιρετικό αυτό βιβλίο έρχεται να προστεθεί στο ήδη σημαντικό έργο του συγγραφέα, έργο μεγάλης ιστορικής σημασίας όχι μονάχα για τον Αιγυπτιώτη, αλλά γενικότερα για τον Απόδημο Ελληνισμό.