Εθελοντισμός

5 Ιανουαρίου, 2016

Η Δραστηριότητα της Ένωσης Κυριών Δράμας

Η Ένωση Κυριών Δράμας είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο από το 1929. Η Δράση του άρχισε άτυπα, από το 1904 με τις ευλογίες και την ηγεσία του […]