Αιγυπτιώτες

15 Μαΐου, 2017

«Αιγυπτιώτες Καλλιτέχνες»

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου ο Σύνδεσμος βράβευσε Αιγυπτιώτες Καλλιτέχνες που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αίγυπτο καθώς και την μνήμη όσων δεν είναι πια στη ζωή.  Ο […]
10 Μαΐου, 2017

Η Πασχαλινή εκδρομή του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων

Εικοσιοκτώ μέλη του Συνδέσμου με αρχηγούς τον Πρόεδρο κ. Κ. Μιχαηλίδη, τους Αντιπροέδρους κ.κ. Χρ. Χριστοφίδη και Ν. Βαδή και με συνοδεία τα μέλη του Δ.Σ. […]
4 Μαΐου, 2017

Ιστορία του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού ως πτυχή της Αιγυπτιακής Ιστορίας

Η Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου κυρία Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, εγκαινίασε τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, την μεταπασχαλινή και τελευταία χειμερινή περίοδο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών […]
4 Μαΐου, 2017

Συνάντηση της Επιτροπής Εορταγοράς του Σ.Α.Ε.

Το Σάββατο 29 Απριλίου ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων οργάνωσε μία έκτακτη συνάντηση με τις κυρίες-μέλη της Επιτροπής Χριστουγεννιάτικης Εορταγοράς με σκοπό τη γνωριμία τους με τις […]