Αιγυπτιώτες και Καβάλα

10 Ιουνίου, 2024

Αιγυπτιώτες και Καβάλα

Του Νικόλαου Νικηταρίδη Το 1932 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο ¨Ελληνο-Αιγυπτιακός Σύνδεσμος¨ με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη των υφισταμένων φιλικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Στο […]