22η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας

22 Ιουλίου, 2015

Η Ε.Κ.Α. στην 22η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο.

Έχοντας ως κεντρικό της θέμα :«Ιστορικές Κοινότητες Ορθοδόξων στην Ευρώπη και τον κόσμο», πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου 2015 η 22η […]