Όταν η ΕΚΑ απασχολεί την 7η Τέχνη

11 Ιουνίου, 2024

Όταν η ΕΚΑ απασχολεί την 7η Τέχνη

Η αίγλη της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, παραμένει όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσοι πάροικοι κι αν απομείνουν. Και αυτό συμβαίνει για τον απλό λόγο ότι η […]