Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΕ

8 Ιανουαρίου, 2024

Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΕ

Παραθέτουμε κάτωθι το Ψήφισμα του ΣΑΕ για τον θάνατο του πρώην Β΄ Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, Παναγιώτη Καρματζού, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. […]