Φάρμακα

6 Μαρτίου, 2014

Διαθεσιμότητα φαρμάκων

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξαγωγών των Φαρμακοβιομηχανιών προειδοποίησε για έλλειψη σε μεγάλο αριθμό φαρμάκων στην Αιγυπτιακή αγορά. Η πτώση στις τιμές των φαρμάκων σε σχέση με […]