Τσανακλής

24 Δεκεμβρίου, 2016

Τέκνο της Κομοτηνής, αυτός ο “άγνωστος” ευεργέτης

“Παιδί” της Κομοτηνής, εισήγαγε πρώτος την καπνοβιομηχανία στην Αίγυπτο, αναβίωσε τον αιγυπτιακό αμπελώνα, επεκτάθηκε επιχειρηματικά στην Ευρώπη και την Αμερική και αναδείχθηκε σε ευεργέτη της πόλης […]