Τσανακλής

Δεκέμβριος 24, 2016

Τέκνο της Κομοτηνής, αυτός ο «άγνωστος» ευεργέτης

«Παιδί» της Κομοτηνής, εισήγαγε πρώτος την καπνοβιομηχανία στην Αίγυπτο, αναβίωσε τον αιγυπτιακό αμπελώνα, επεκτάθηκε επιχειρηματικά στην Ευρώπη και την Αμερική και αναδείχθηκε σε ευεργέτη της πόλης […]