Το Bazaar των Μαθητών

19 Ιανουαρίου, 2024

Το Bazaar των Μαθητών

Η ημέρα της εκδρομής που πρόκειται να πάνε οι μαθητρές πλησιάζει. Τα παιδιά μαζεύουν τα χρήματα που απαιτούνται για να ταξιδέψουν. Ας τα στηρίξουμε, στο χώρο […]