Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στην Αίγυπτο

23 Ιουλίου, 2023

Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στην Αίγυπτο

Οι άριστες σχέσεις που διέπουν τις δύο φίλιες χώρες Ελλάδα και Αίγυπτο, αποτυπώνονται ανά πάσα στιγμή σε όλους τους τομείς, της πολιτικής, κοινωνικής, επιχειρηματικής και πολιτισμικής […]