Τοπική Αυτοδιοίκηση

15 Ιουνίου, 2016

«Η πολιτεία να ενισχύσει του δεσμούς με την Ομογένεια όπως κάνει η Τ.Α.»

«Το Ελληνικό κράτος πρέπει να βάλει την Ελληνική ομογένεια στην πρώτη γραμμή για την ανασύνταξη της Χώρας και μίας πραγματικής νέας αρχής για τον Ελληνισμό». Σε αυτή […]