τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις

19 Μαΐου, 2023

Νέες τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου

Νέα έργα διεθνών τηλεπικοινωνιακών υποδομών που θα αυξήσουν τη διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, σχεδιάζουν από κοινού ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ και η Telecom Egypt. […]