Τα Όμορφα 69α Γενέθλια του Πατριάρχη

26 Νοεμβρίου, 2023

Τα Όμορφα 69α Γενέθλια του Πατριάρχη

Όταν ένα σημαντικό γεγονός πραγματώνεται εντός του Ελληνικού Τετραγώνου, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας ζωντανεύει ωσάν ή πάλαι ποτέ εποχή να ζωντανεύει ενώπιον των Αιγυπτιωτών Παροίκων. Ίσως […]