Σ

6 Μαρτίου, 2014

“Η Ελληνική ύπαιθρος”

Στις 20 Ιανουαρίου 2014 τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία κατατοπιστική και αξιόλογη ομιλία σχετικά τα αναρίθμητα […]