Σ

Μάρτιος 6, 2014

«Η Ελληνική ύπαιθρος»

Στις 20 Ιανουαρίου 2014 τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία κατατοπιστική και αξιόλογη ομιλία σχετικά τα αναρίθμητα […]