Σχέδιο Δράσης Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου – 2024

17 Μαρτίου, 2024

Υπεγράφη Σχέδιο Δράσης Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου – 2024

Προσφάτως υπεγράφη στο Κάιρο της Αιγύπτου το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου» για το έτος 2024 από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών […]