Συμβούλιο Unesco

16 Νοεμβρίου, 2015

Πρώτη σε ψήφους η Ελλάδα εκλέχτηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO

Με 165 ψήφους, σε σύνολο 186 ψηφισάντων, η Ελλάδα εκλέχτηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO για την επόμενη τετραετία, 2015-2019. Ήρθε πρώτη σε ψήφους στην εκλογική ομάδα, […]