Σέστρωτις

22 Ιουλίου, 2023

Σέστρωτις ο Κατακτητής

*** Γράφει ο Νικόλαος Νικηταρίδης *** Ο Σενουσρέτ Α΄ ή όπως είναι γνωστός με το εξελληνισμένο όνομα του Σέσωστρις Α΄, ήταν ο δεύτερος Φαραώ της 12ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου. Βασίλεψε από το […]