Πρόγραμμα Αστέγων

11 Ιουλίου, 2016

Έτοιμο το Λεωφορείο φροντίδας των αστέγων

Σε κινητή μονάδα ατομικής υγιεινής για τους άστεγους της Αθήνας μετέτρεψαν οι τεχνικοί του ΟΑΣΑ ένα λεωφορείο, ιδιοκτησίας της ΟΣΥ ΑΕ, προκειμένου, στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου των δημόσιων […]