Προσκυνητάριο

27 Νοεμβρίου, 2015

Εργασίες συντήρησης σε προσκυνητάριο του 1892

Στη συντήρηση ενός έργου υψηλής ιστορικής, θρησκευτικής και καλλιτεχνικής αξίας προχώρησε η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας και συγκεκριμένα η Εφορεία Εκκλησιών. Το επίπονο έργο της συντήρησης του έργου, […]