Προκήρυξη μειοδοσίας

25 Νοεμβρίου, 2016

Ανακοίνωση Μειοδοσίας για για την ανάθεση εκτέλεσης και ολοκλήρωσης έργου Δόμησης, Ανακαίνισης και Επισκευής του Εντευκτηρίου της Ε.Κ.Α.

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, διεύθυνση έδρας οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 63 – Σάτμπυ – Αλεξάνδρεια, αριθμός τηλεφώνου 4865084, προκηρύσσει μειοδοσία για την ανάθεση εκτέλεσης και ολοκλήρωσης έργου […]