Προεδρεία

16 Ιανουαρίου, 2014

Ελληνική προεδρεία Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 η Ελλάδα θα έχει την ευθύνη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτη φορά από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και […]