Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας»

5 Απριλίου, 2024

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας

«4 Απριλίου: Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας» Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) όρισε και καθιέρωσε ως […]