Ομογενειακό Πανεπιστήμιο

11 Νοεμβρίου, 2013

Ίδρυση Ομογενειακού Πανεπιστημίου στην Κων/πολη

Τα πρώτα δειλά αλλά ελπιδοφόρα βήματα για την ίδρυση ομογενειακού βακουφικού πανεπιστημίου στην Κωνσταντινούπολη, κάνει η διοίκηση του ιδρύματος (βακουφιού) του «Κεντρικού Παρθεναγωγείου» της Πόλης. H […]