Οικογένεια Θεοδωράκη

29 Νοεμβρίου, 2013

«Οικογένεια Θεοδωράκη19ος-20ος αι.: Ύδρα, Αλεξάνδρεια, Καρέλας»

Η αρχιτέκτωνας και επιστημονική συνεργάτις των αρχείων νεοελληνικής αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη κα Σακκά-Θηβαίου Μαργαρίτα έδωσε ομιλία με θέμα: «Οικογένεια Θεοδωράκη 19ος-20ος αιώνας: Ύδρα, Αλεξάνδρεια, Καρελάς» […]