Μούμιες

1 Δεκεμβρίου, 2016

Μούμιες… στον αξονικό τομογράφο

Οι αξονικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν πριν από δύο χρόνια οκτώ αιγυπτιακές μούμιες του Βρετανικού Μουσείου έδωσαν πολλές πληροφορίες για το φύλο, τις διατροφικές συνήθειες των […]