Μουσείο Μουσικής «Χρήστος Νεαμονίτης»

Ιανουάριος 30, 2014

Μουσείο Μουσικής «Χρήστος Νεαμονίτης»

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, με πρωτοβουλία του Α’ Αντιπροέδρου κου Νικόλαου Κόπελου, προχωράει σε ένα έργο ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας. Το μοναδικό, ίσως, ομογενειακό Μουσείο […]