Μιχαηλίδης

Σεπτέμβριος 20, 2015

Συνάντηση Προέδρων Ε.Ν.Ο.Α. και Ε.Κ.Α.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων κ. Κώστας Μιχαηλίδης, την Τρίτη 11 Αυγούστου 2015 παρέθεσε δείπνο εργασίας στις εγκαταστάσεις του Ε.Ν.Ο.Α., στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας […]