Μια φωτογραφία

1 Απριλίου, 2024

Μια φωτογραφία, μια ιστορία

Το Σουεζιανό Bel Air του Νικόλαου Νικηταρίδη Σημείο αναφοράς στο ελληνικό Σουέζ το ξενοδοχείο Bel Air, το οποίο βλέπουμε σ΄ αυτή τη σπάνια φωτογραφία του 1920, […]