ΜΑΝΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

27 Μαΐου, 2023

Ανθρώπινες Συναντήσεις

Μία από τις ωφέλιμες και αναγκαίες δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας,  είναι οι συναντήσεις σε τακτά διαστήματα  με εκπροσώπους του Οίκου Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» και κυρίες της […]