ΜΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑ

17 Απριλίου, 2023

Το Λαμπριάτικο Τραπέζι του ΜΑΝΝΑ

Ο Οίκος Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» δημιουργήθηκε από την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας και στοχεύει στην ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη, τη φροντίδα και την φιλοξενία, των παροίκων της Τρίτης […]