«Μακεδονία – Ήπειρος 1912-1913. Εντυπώσεις από τον πόλεμο – Σχέδια της Θάλειας Φλωρά – Καραβία από τη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου»

18 Οκτωβρίου, 2016

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 1912-1913. ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ τον πόλεμο της Θάλειας Φλωρά – Καραβία

Η έκθεση με τίτλο «Μακεδονία – Ήπειρος 1912-1913. Εντυπώσεις από τον πόλεμο – Σχέδια της Θάλειας Φλωρά – Καραβία από τη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου», […]