Λίρα

5 Νοεμβρίου, 2016

Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου: Ελεύθερη διακύμανση Αιγυπτιακής λίρας

Από τις δυνάμεις της αγοράς θα ορίζεται πλέον η αξία της Αιγυπτιακής λίρας, καθώς η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου αποφάσισε την ελεύθερη διακύμανση του νομίσματος της […]
15 Νοεμβρίου, 2015

Ανατίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Δολαρίου

Στις 11 Νοεμβρίου 2015 και χωρίς κάποια προηγούμενη ενημέρωση η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου αποφάσισε να μειώσει την τιμή του δολαρίου κατά 0,20Λ.Αιγ., επιφέροντας με τον […]