Κυριακή της Ορθοδοξίας

28 Μαρτίου, 2016

Ετήσιο Μνημόσυνο Ευεργετών Ε.Κ.Α.

Στις 20 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας, ημέρα που η Εκκλησία τιμά την αποκατάσταση των εικόνων, τελέστηκε το ετήσιο Μνημόσυνο των Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, Μεγάλων Δωρητών, Δωρητών […]