Κυριακή της Ορθοδοξίας και Μνήμης των Ευεργετών!

24 Μαρτίου, 2024

Κυριακή Ορθοδοξίας και Μνήμης Ευεργετών!

Μια ελληνική παροιμία λέει: «Όταν βρέχει ο Θεός ευλογεί τη Γη». Φαίνεται πως ο Μεγαλοδύναμος στην Αλεξάνδρεια ευλόγησε απ΄ το πρωί τα ιστορικά χώματα της πόλης […]