Κτηματολόγιο

22 Απριλίου, 2016

Κτηματολόγιο – Ενημέρωση για έναρξη συλλογής δηλώσεων

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 1 του νόμου 2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι με τη με αριθμ. […]
8 Οκτωβρίου, 2013

Η ακίνητη περιουσία των ομογενών στην Ελλάδα

Το κτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα της κατοχύρωσης κυριότητας ακινήτου, κυρίως για τους ομογενείς που μπορεί να έχουν εκκρεμμότητες περιουσιακών στοιχείων εδώ και δεκαετίες. «Δηλώνω, ελέγχω, κατοχυρώνω», […]