Κασσιώτες

26 Σεπτεμβρίου, 2015

Διώρυγα του Σουέζ και Κασσιώτες

Τον Αύγουστο του 2014 ξεκίνησε η κατασκευή της Νέας Διώρυγας του Σουέζ, ένα μεγάλο έργο ναυσιπλοΐας που επέκτεινε το υπάρχον Κανάλι, ενώ παράλληλα κατασκευάστηκαν έξι νέες […]