Κέιπ Τάουν

2 Μαρτίου, 2017

Ο Έλληνας ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουίκ στους Ομογενείς του Κέιπ Τάουν

«Και όμως μπορεί να γίνει και αυτό με την Ομογένεια στο Κέιπ Τάουν. Να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της πόλης, στη Σχολή των […]