Ιχθυοκαλλιέργεια

Σεπτέμβριος 12, 2016

Χέρι – χέρι με Αίγυπτο η Ελλάδα για τον τομέα Αλιείας/Ιχθυοκαλλιεργειών

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και το αιγυπτιακό υπουργείο Γεωργίας στον τομέα των Εγγείων Βελτιώσεων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, κατατέθηκε προς κύρωση […]