Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

13 Μαρτίου, 2013

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Σε ένα έργο εξέχουσας ιστορικής, αλλά και πολιτισμικής σημασίας προχώρησε η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. Το αρχείο της Κοινότητας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής διαδρομής της Ελληνικής […]