Ινστιτούτο Μελετών Αρχαίας και Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας

2 Νοεμβρίου, 2016

Εκδήλωση σχετικά με τις Ενάλιες έρευνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου το Λύκειο Ελληνίδων, Γραφείο Αλεξανδρείας διοργάνωσε μία εξιαρετική εκδήλωση – διάλεξη με θέμα «Ιστορία 19 χρόνων των Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών του Ινστιτούτου […]