Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Αρχαίου Κόσμου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

2 Δεκεμβρίου, 2014

Έκθεση για τον Ελληνό-Αιγυπτιακό πολιτισμό

Στις 8 Οκτωβρίου 2014 εγκαινιάστηκε στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Αρχαίου Κόσμου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης έκθεση με θέμα τη σύνθετη αλληλεπίδραση ανάμεσα στον […]