ΙΘ’ σύνοδος της «Βουλής των Εφήβων»

23 Απριλίου, 2014

ΙΘ’ σύνοδος της «Βουλής των Εφήβων»

Ο Μάρτιος ήταν ο μήνας κατά τον οποίο διεξήχθηκε η διαδικασία επιλογής των 300 Εφήβων Βουλευτών που θα συμμετάσχουν στις εργασίες της ΙΘ’ Συνόδου της «Βουλής […]