Η Ορχήστρα του Ελληνικού Τετραγώνου!

9 Μαρτίου, 2024

Η Ορχήστρα του Ελληνικού Τετραγώνου!

Οι Έλληνες της Διασποράς, λόγω απόστασης με την πατρίδα της καταγωγής τους, συγκινούνται όταν ακούνε άσματα στη γλώσσα τους  καθώς τα συναισθήματα εμβαθύνονται  απ΄ τις εικόνες […]