Η Επέτειος της  28ης Οκτωβρίου στην Αλεξάνδρεια

29 Οκτωβρίου, 2023

Η Επέτειος της  28ης Οκτωβρίου στην Αλεξάνδρεια

Υπάρχει μια αλληλουχία ιδιαίτερων και σημαδιακών γεγονότων στην ιστορία του Ελληνισμού, κατά την καταγραφή του 20ου αιώνα. Αυτά αφορούν κυρίως στις πολεμικές συρράξεις είτε των Βαλκανικών […]